Hasar Durumu Muhtemel Nedenler Alınacak Önlemler

Bilya ve kayma yolları üzerinde çukur benzeri siyah noktalar halinde korozyon

Lineer kılavuz çalışır halde iken kayma yolları ile bilyaların temas noktaları arasındaki ince bir yağ filmi üzerinde kıvılcımlara neden olan bir elektrik akımından dolayı oluşur (kızak ile bilya arasındaki elektrik potansiyeli farkı)

Akımın lineer kılavuzu aşmaması için elektrik devresi temin edin