Ara
İLETIŞIM

Üretim

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe gıda endüstrileri üzerindeki baskılar da artmaktadır. NSK olarak, tarım sektörünün bu artan talebi ekonomik biçimde karşılayabilmesine yardımcı olacak ürünler geliştiriyoruz.

Döner bıçaklı pulluklar, ekim makinaları, biçerdöverler, silaj makinaları, biçme makinaları ve balya makinaları uzun süredir kırsal bölgelerimizin vazgeçilmez birer parçası olmuşlardır. Ancak, tarım makinaları konusundaki taleplerde kayda değer artışlar da görülmüştür. Çok daha büyük olan tarım alanlarının çok kısa süreler içerisinde işlenmesi zorunluluğu teknoloji ile arası iyi olmayanlar için çok büyük bir zorluktur. Tarım işletmeleri, makinalarının performansına bel bağlamak durumundadır.

NSK olarak amacımız, tarım makinaları sektörünün üzerine düşen görevi güvenilir ve etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesine yardımcı olmaktır. Tarım makinalarını daha etkin, daha güçlü ve daha ekonomik kılacak rulmanlar geliştiriyoruz. Yüksek performans, sürekli yağlama sistemleri, mükemmel sızdırmazlık ve son derece gelişmiş rulmanlarımız –en zorlu çalışma koşullarında bile, ürünlerimizin uzun ömürlerini korumasını garanti etmektedir.

NSK olarak, her bir rulmanımızın geliştirmesi ve üretimi sırasında yüksek standartlara katiyetle uymaktayız. Ürünlerimizin uzun yıllar boyunca güvenilir ve hatasız şekilde çalışması bu şekilde sağlanmaktadır.

 • Traktör
 • Toprak
 • Ekim ve Gübreleme
 • Hasat
 • Saman ve Silaj
 • Tarım Endüstrisi için Ürünler

Traktör

Traktörler çok amaçlı tarım makinalarıdır ve çiftçiler için çok ciddi bir yatırım anlamına gelir. Traktörler hemen her tür tarım işinde, ekim makinaları ve biçerler, balya makinaları, sabanlar, tırmıklar ve gübre yayıcılar gibi tarım aletlerinin çekilmesinde kullanılırlar.

Bu yüzden, traktörlerin son derece etkin biçimde ve büyük hassasiyetle çalışması gerekmektedir. Ayrıca traktörler, çeşitli uygulama parametreleri ve iklim değişkenlerinin korozyona, titreşime ve kirlenmeye neden olabildiği çalışma koşulları altında kendilerinden beklenen yüksek performansı sağlayabilmelidir.

Performans, etkinlik ve güvenilirlik traktör seçiminde dikkate alınması gereken en temel unsurlardır, dolayısıyla yüksek performanslı rulmanların rolü bu noktada önem kazanır. NSK dünya genelinde önde gelen traktör üreticileri ile uzun ömürlü ortaklıklara sahiptir. Uzmanlığımız ve deneyimimiz sayesinde, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulma konusunda sizlere yardımcı olabiliriz.

Toplam Kalite Çözümü:
Traktör şanzımanlarında kullanılan çift sıralı konik makaralı rulmanlar

Bu çift sıralı konik makaralı rulmanlar, özel olarak traktör dişli kutularında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir sırada daha yüksek yükleri kaldırabilen uzun makaralar, diğer sırada ise sürtünmeden kaynaklanabilecek güç kaybını en aza indirmek amacıyla küçük konik makaralar kullanılmıştır. Ayrıca müşterimize zaman ve para tasarrufu sağlamak amacıyla, bu uzun ömürlü rulman daha kolay taşınıp depolanabilecek ve yatak içerisine daha kolay yerleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Traktör

Toprak

Tarım endüstrisi için NSK' nın flanşlı rulmanları

Tarla kalitesi çiftçinin başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Çiftçinin mahsulünün optimum şekilde yetişmesini, tahıllarının, meyvelerinin ve sebzelerinin tadının tam olarak gelişmesini ve insanların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini tam olarak içeriyor olmasını sağlayan şey kaliteli topraktır.

Çiftçiler bu yüksek kalite standardını sağlayabilmek için üst sınıf makinalara ihtiyaç duyarlar. Onlar için, topraklarının uzun vadede en iyi hasatı vermesini sağlamanın tek yolu budur.

Döner dişli tırmık, bitki gelişimi ve yüksek mahsul miktarı için en ideal hazırlığı sağlar. Diskli tırmık ise ideal bir sap ve toprak karışımı sağlayıp çürümeyi hızlandırarak toprağın gereken doğal besin maddeleri açısından zenginleşmesini sağlar.
Çiftçiler –en zorlu koşullarda bile, tarım makinalarına güvenebilmelidir. Bu makinalar her gün karşı karşıya kaldıkları zorlukların üstesinden gelebilmeli yani toprakla, taşlarla ve pislikle başa çıkabilmeli, çok çeşitli hava şartlarında çalışabilmeli ve her çeşit şoka dayanıklı olmalıdır.

Toplam Kalite Çözümü:
Tarım sektörü için keçeli poyra

NSK tarafından üretilmiş flanşlı rulman üniteleri tarım makinaları üreticilerinin sağlam, güvenilir ve uzun ömürlü makinalar üretmesine yardımcı olur. Özel bir keçeye ve dışa dönük bir flanşa sahip, böylece tozlu ve topraklı koşullar altında da güvenle kullanılabilecek bir ünite sunmaktayız. Bu şekilde, çeşitli mahsuller tek işlemde ekilip dikilebilmektedir. Ayrıca bu ünite, kullanım ömrü boyunca yağlı kalabilmesi için gereken azami yağ sızdırmazlığına da sahiptir.

Yeniliklerimiz:
Ekim sistemlerinde kullanılan flanşlı rulman üniteleri

EM serisi silindirik makaralı rulmanlar
EW serisi silindirik makaralı rulmanlar
Konik makaralı rulmanlar

Kverneland' ın izniyle

Ekim ve Gübreleme

Ekim aşaması bitki gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. Zamanlama ve hava koşulları önemli olduğu gibi, çiftçinin zengin bir hasat yapabilmesi açısından tohum mibzeri kullanımı da büyük önem taşımaktadır. Modern tohum mibzerleri tohum miktarını ölçerek tohumların eşit bir şekilde yayılmasını sağlayabilmektedir. Bu, değerli tohumların israfını önler ve bitkilerin optimum gelişim için ihtiyaç duyacakları alana sahip olmasını sağlar.

Kullanım amaçlarındaki çeşitlilik nedeniyle tohum mibzerleri çeşitli zorlu koşullara maruz kalırlar. Mibzerler çeşitli toprak türleri ve ekim yöntemlerine adapte olabilmenin yanı sıra, sağlam ve güvenilir olmak zorundadırlar. Ayrıca, her çeşit tohumu büyük hassasiyetle ekebilmelidirler.

Toprak, bitkilerin ihtiyaç duyacağı besin maddelerinin artması için ekimden önce de ekimden sonra da gübrelenir. Bu genellikle bitkilerin daha çabuk yetişmesini ve çiftçilerin daha fazla mahsul elde etmesini sağlar. Ancak, gübreleme sürecinin etkin, ekonomik ve ekolojik şekilde gerçekleşmesini sağlamak için esnek tarım makinaları kullanılmalıdır.

Toplam Kalite Çözümü:
Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar

Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlarımız kirlenmeye karşı mükemmel koruma sağlar, yuvarlanma yolundaki ve bilya yüzeylerindeki aşınmayı azaltır, titreşimi ve sesi düşürüp yağsızlıktan kaynaklanabilecek sorunları asgariye indirir. Ayrıca her iki yönde dairesel ve eksenel güçleri emer. Bu teknoloji çiftçilerin optimum sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

Yeniliklerimiz:
Self-Lube® serisi rulman üniteleri

Flinger keçeli iç rulmanlar
HR serisi sabit bilyalı rulmanlar
Diskaro Rulmanlar

Ekim ve Gübreleme

Hasat

Kombine Hasat Makinası

Hasat, her çiftçi için yılın en önemli zamanıdır. Çiftçiler geçmiş aylardaki yoğun çalışmalarının iyi sonuç verip vermediğini hasat zamanında görürler.

Ancak, çiftçilerin hasat çalışmalarını ekonomik açıdan daha etkin hale getirerek daha optimum sonuçlar elde etmesi de mümkündür. Bu, çiftçilerin en yüksek teknik standartları karşılayan tarım makinalarına ihtiyaçları olduğu anlamına gelmektedir.

Tahıl, kolza, mısır ve diğer ziraat mahsulünün hasadının yapılmasında ihtiyaç duyulan en önemli makina kombine hasat makinasıdır. Çeşitli zirai işler bir tek bu makina kullanılarak yapılabilmektedir. Kombine hasat makinaları hasat işlemi sırasında aşırı yüklere maruz kalır. Maruz kaldıkları yüklerin büyüklüğüne bakılmaksızın –her gün ve her saat– kombine hasat makinalarının arıza yapmaması büyük önem arz etmektedir.

Toplam Kalite Çözümü:
Flanşlı rulman ünitesi

NSK tarafından yeni geliştirilmiş olan flanşlı rulman üniteleri en zorlayıcı koşullara bile dayanabilmektedir. Dışa bakan bir flingere sahip özel keçesi bu rulman ünitelerini tozlu koşullarda ve çeşitli mahsul türlerinin hasadında kullanım için ideal hale getirir.

Yeniliklerimiz:
Konik makaralı rulmanlar

Sabit bilyalı rulmanlar

Hasat

 

Biçerler

Biçerler özellikle de otlak, alfalfa, mısır ve silaj hasadı gibi yeniden yetişebilen bitkilerin hasadının yapılmasında büyük önem ve değere sahiptir. Hasadı yapılan mahsul bir biçer ünitesine aktarılır ve burada hızla dönen bir biçki tamburu, mahsulü biçip ufak parçalara ayırır. Hasat sırasında biçerlerin –arazi koşullarına ve malzemenin cinsine bakılmaksızın, gayet güvenilir bir performans sergilemesi gerekir.

Toplam Kalite Çözümü:
Kasnak rulmanları

NSK tarafından üretilen yenilikçi kasnak rulmanları makinaların güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Eğik bilyalı rulmanlarda kullanılan keçe rulman içerisine ve bileşenlere pislik girmesini önler ve kullanılabilirlik garantisi sağlar. Bu rulmanlar bir çift, tek sıralı eğik bilyalı rulman ve mukavemeti artırılmış O-halkadan oluşurlar ve bu şekilde çalışırlar. Ancak, daha güvenilir bir performans sunarlar.

Yeniliklerimiz:
Üç dudaklı keçeli iç rulmanlar

EW serisi silindirik makaralı rulmanlar

Biçerler

Saman ve Silaj

Saman makinalarındaki NSK Rulmanları

Kendi kendine hareket kabiliyeti olan büyük ölçekli biçerler en yaygın olarak kullanılan kuru ot üretim makinalarıdır. Bunlar, otların biçilip kış boyunca hayvan yemi olarak kullanılabilmesini sağlarlar.
Biçilmiş otlar açık havada kurumaları için birkaç gün boyunca tarlada bırakılır. Otlar çabuk kurumaları için tekrar tekrar harmanlanır ve ardından da balya makinaları ile balya haline getirilir. Bu makinaların arazi koşullarına optimum uyum gösterebilmeleri önemlidir. Makinanın arazi koşullarına uyum ve süspansiyon kabiliyeti, samanın zarar görmesini ve hayvan yeminin kirlenmesini önler.

Biçilmiş olan ot, kuruduktan sonra bunlardan yuvarlak veya dörtgen şekilli balyalar yapmak için balya makinaları kullanılır. Bu balyalar kimi zaman yüzlerce kilo ağırlıkta olabilmektedir. Balyalar, bir yılı aşkın bir süreyle depolanıp değerli bir hayvan yemi olarak kullanılırlar.

Toplam Kalite Çözümü:
Üç dudaklı keçeli iç rulmanlar

NSK tarafından üretilen yenilikçi üç dudaklı keçelere sahip rulmanlar kombine hasat makinaları ve silaj makinaları için idealdir. Bunlar, rulmanların toz, pislik ve su gibi yabancı maddelerle kirlenmesini önleyerek kullanım ömürlerini artırırlar. Aynı zamanda parça değiştirme aralıklarını da uzatarak bakım maliyetlerinin düşmesini sağlarlar.

Yeniliklerimiz:
Self-Lube® serisi rulman üniteleri
NSKHPS serisi oynak makaralı rulmanlar
Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar

Saman ve Silaj

Tarım Endüstrisi için Ürünler

Tarım Sektörü için Agri Disc Hub

Özel flanşlı rulman ünitesi, tarım sektöründe bakım gerektirmeyecek şekilde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. >>

Diskaro Rulmanlar

Zorlu koşullara uyum sağlayabilmesi için sağlam bir montajın gerekli olduğu yerler için tasarlanmıştır. >>

Tek Sıralı Bilyalı Rulmanlar

Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerle donatılmıştır. >>

Kasnak Rulmanları

Keçeler, kir girişini önler ve optimum servis ömrü sunar. >>

Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar

Sızdırmazlık sistemi, kir girişini önleyerek ve optimum servis ömrü sunmaktadır. >>

Çift Sıralı Bilyalı Rulmanlar

Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerle donatılmıştır. >>

Tarım Sektörü için Flanşlı Rulman Üniteleri

Özel keçe ve dıştan takılan veya dışa dönük flinger ile donatılmıştır. >>

Ekiciler için Flanşlı Rulman Üniteleri

Özellikle ekiciler için tasarlanan üniteler, kullanıcıya farklı mahsullerin toplanmasını ve ekilmesini tek bir işlemde gerçekleştirme olanağını sunar. >>

Traktör Şanzımanları için Çift Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar

Uzun ömürlü rulmanların kullanımı ve yatak geçmesi kolaydır. Hem zaman hem maliyet tasarrufu yapılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. >>

Üç Dudaklı Keçeli iç Rulmanlar

Keçeli iç rulmanlar, toz ve su kirlenmesine maruz kalınan uygulamalar için mükemmeldir. >>

Self-Lube® Serisi Rulman Üniteleri

Dökme ve preslenmiş çelik yataklarda 15 alternatife varan geniş seçenek olanağı... >>

Flinger Keçeli Self-Lube® İç Rulmanlar

Dışarıdan gelen kirletici maddelere karşı ilave koruma sağlayacak şekilde dizayn edilmiş iç rulmanlardır. >>

NSKHPS Serisi Oynak Makaralı Rulmanlar

NSKHPS veya yüksek performans standart serisi, yüksek hız ve yük oranları sunan, en ileri malzeme teknolojisine sahip rulmanları kullanır... >>

HR Serisi Sabit Bilyalı Rulmanlar

Standart sabit bilyalı rulmanlara oranla dinamik yük kapasitesindeki önemli artış nedeniyle bir makinanın servis ömrünü ciddi şekilde uzatır... >>

EW Serisi Makaralı Rulmanlar

Yüksek yük taşıma kapasitesine ve yüksek performanslı sıkıştırılmış çelik kafese sahiptir. >>

EM Serisi Makaralı Rulmanlar

Hassas işlenmiş sağlam tek parçalı kafes ile birlikte yüksek yük oranlarına ve sessiz çalışmaya sahiptir. >>
 • Diskaro Poyra Ünitesi

  Uygulamaya özel üretim ve sahada kanıtlanmış - NSK, ihtiyaçlarınızı karşılamak için tam doğru olan diskaro poyra ünitesini sağlar. >>

 • Başarı Hikayeleri

  Maliyet tasarruflarımız başarımızın en iyi kanıtıdır. Endüstriyel bazda örnek başarı hikayelerinin listesi için lütfen tıklayın... >>

 • Bize Ulaşın

  >>

 • AIP - Added Value Programme

  Varlık Geliştirme Programı müşterilerimizin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak kapsamlı bir programdır ve daha fazlası. >>

Yüklemeler

İletişim Ara

Lütfen seçiniz _

Sonuçlarınız

Consent

NSK, web sitemizi geliştirmemize ve size daha ilgi çekici içerikler sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraf hizmetlerini kullanır. Bu hizmetlerin kullanımı için sizin onayınıza ihtiyacımız var. Bu onay, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz Gizlilik politikasına bağlantı.