Distribütörler

Ürün arama

Ara
İletişim

NSK'nın Kurumsal Yönetim Şekli

J-SOX’a Uygunluk

2006’da yürürlüğe konulan yeni Yatırım Araçları ve Kambiyo Kanunu'na göre, Nisan 2008'de başlayan mali yıldan itibaren, şirketlerin iç kontrol raporlama sistemlerini uygulaması gerekir. Bu sistem, A.B.D. Sarbanes-Oxley (SOX) Kanununun Japon versiyonudur ve genel olarak “J-SOX” olarak bilinir.

Yeni sistem, borsaya kayıtlı şirketlerin mali tablolarının doğruluğunu sağlamak ve kalemleri açıklamak için sistemler kurmasını ve bu sistemlerin verimliliğini değerlendirmesini gerektirir. Yöneticilerin yıllık olarak iç kontrol raporlarını hazırlaması ve sunması gerekir.

NSK, finansal raporlama ile ilgili iç kontrol sistemlerini geliştirmek, bu sistemlerin uygulanmasını güçlendirmek ve değerlendirme mekanizmalarını geliştirmek için global olarak çalışmaktadır. Nisan 2006’da, iç kontrol sistemlerini güçlendirme ve ilgili faaliyetleri NSK Grubu içerisinde koordine etme misyonuyla, genel merkezde İç Kontrol Proje Grubu oluşturuldu. Ayrıca bölgesel merkezler ve bireysel NSK Grubu şirketleri içerisinde alt birimler de oluşturulmuştur.

İç kontrol sistemi raporlama şartlarına uygunluğu, yönetimimizin kalitesini daha da geliştirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Mali tablolarımızın doğruluğunu sağlamanın ve kalemleri açıklamanın yanı sıra, grup şirketlerinin yönetiminin ve faaliyetlerinin verimliliğini global açıdan standartlaştıracağız ve geliştireceğiz. Bu çabaları “Toplam Kalitede 1 Numara Olma” hedefimizin gerçekleşmesine doğru atılan önemli bir adım olarak görüyoruz.

İletişim Ara

Lütfen seçiniz _

Sonuçlarınız