Distribütörler

Ürün arama

Ara
İletişim

Tüm metinleri, resimleri, grafikleri ve şekilleri, web sitesinin görünümü ve hissi, web sayfalarının düzenlenmesi, web sitesinin yapısı dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, NSK’nın web sitesinde bulunan tüm içerikler (“Fikri Mülkiyet”) NSK’nın mülkiyeti altındadır veya NSK tarafından lisans altına alınmıştır. Telif hakları, marka ve diğer yürürlükteki uygulanabilir kanunlara tabidir. Fikri Mülkiyetin, NSK tarafından izin ve yetki verilenden farkı bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu bilgilerin, bilgilendirme ve araştırma amaçları dışında, pazarlama malzemelerinde veya rekabet planlarında veya başka mecralarda kullanılması ile ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bu sitede sunulan veri ve bilgiler iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır ve doğruluğuna inanılmaktadır. Bu verilerdeki veya bilgilerdeki yanlışlıklar, hatalar, yanlış ifadeler dahil olmak üzere hiçbir kusur ve içerikle ilgili sorumluluk kabul edilmez.

Buradaki bilgi veya bilginin atıfta bulunduğu/ait olduğu ürünle ilgili doğrudan ya da dolaylı hiçbir ticari temsil veya garanti, özel bir kullanım amacına uygunluk, fikri mülkiyet veya diğer bir mahiyet bulunmamaktadır.

NSK veya bu sitede adı geçen üçüncü şahıslar, hiçbir durumda, kullanımla ilgili yetersizlikten veya kullanılamaz durumda olmaktan kaynaklanan veya garanti, sözleşme, haksız fiil veya diğer yasal bir teoriye dayansın veya dayanmasın, bu sitede sunulan bilgilerin kullanılmasından doğan sonuçlardan veya haber verilmiş veya verilmemiş olan bu gibi zarar ve ziyan olasılıklarından doğan hiçbir zarar ve hasardan (dolaylı zararlar ve kayıp kazançları, kayıp veriler veya iş kesintisi dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin kullanımı, veri veya ekipmanların bakım, servis, onarım veya düzeltilmesi sonucunu doğurduğu takdirde, tüm masrafları kullanıcı üstlenecektir.

NSK bu sitede yer alan bilgi ve materyalleri önceden bildirimde bulunmaksızın, istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. NSK, materyalin güncelliğini yitirmesi halinde güncelleme yapma konusunda herhangi bir taahhüt altına girmemektedir. Bu Sitede yayınlanan bilgiler ülkenizde veya bölgenizde mevcut olmayan veya sunulmayan malzeme ve hizmetlerle ilgili olabilir. Daha fazla bilgi için NSK ile irtibata geçin. NSK’nın feragatnamesi hakkında sorularınız veya sorunlarınız olması halinde lütfen info-uk@nsk.com e-posta adresinden veya aşağıda verilen posta adresinden bizimle irtibata geçiniz:

NSK Europe Ltd., The Place, Bridge Avenue, Maidenhead, Berkshire SL6 1AF, İngiltere


NSK Europe Ltd.
Şirket Merkezi: The Place, Bridge Avenue, Maidenhead, Berkshire SL6 1AF, England
Şirket Tescil No: 2223191 ile İngiltere’de ticari sicile kayıtlıdır.

NSK Europe İş Ortakları Gizlilik Politikası

Bu politika, NSK Europe Ltd, Avrupa'daki iştirakleri ve aşağıda belirtilen Avrupa Yönlendirme şirketlerinin ("NSK Europe" veya "biz") işimiz sırasında, web sitelerimizi (iş uygulamaları dahil) ve NSK Academy platformunu kullandığınızda ve size pazarlama iletişimleri gönderdiğimizde kişisel verilerinizi nasıl kullandığını açıklamaktadır. NSK Europe şirketlerinin iletişim bilgileri aşağıdaki "Daha fazla bilgi" bölümünde belirtilmiştir.

Bu politikada kişisel veriler gerçek kişiyi tanımlamaya yardımcı her türlü bilgi anlamına gelir - bu durumda siz.

Sizin hakkınızda hangi kişisel verileri topladığımızı, bunlarla ne yaptığımızı ve bunlarla ilgili haklarınızı nasıl uygulayabileceğinizi öğrenmek için bu politikamızı okuyun. Ayrıca kişisel verilerinizi belirli durumlarda zaman zaman nasıl kullandığımız hakkında bilgi veren ve sizlere ilettiğimiz diğer gizlilik politikalarımızı da okumalısınız. Bu politikayla ilgili herhangi bir sorunuzun olması durumunda, data-protection@nsk.com ile iletişim kurabilirsiniz.

Ürün pazarlama, hizmet sunumu (pazarlama iletişimi dahil - talep etmeniz halinde), faaliyet yönetimi, işe alım, yasal yükümlülükler gereği, web sitelerimizin performansını takip etme ve iyileştirme amacıyla kişisel verilerinizi kullanılmaktayız.

1. Kişisel verilerinizin sorumlusu kimdir?

Bu politikada, kişisel verilerinizin sorumlusu:

 • Birleşik Krallık'taki merkezi ile NSK Europe Ltd. - internet sayfasında ve NSK Akademi platformunda toplanan verilere ilişkin.
 • ilgili NSK firması - size ve / veya kuruluşunuza hizmet sağlamak veya pazarlama iletişimi göndermek için toplanan diğer verilere ilişkin (Bu politikada, kişisel veri sorumlusu ayrıca "NSK Avrupa", "biz", "bizim", "bize" olarak anılacaktır).

Veri sorumlusu  olarak, kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığı konusunda kararlar almamız nedeniyle, ilgili verilerin yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaktan sorumluyuz. Yasa gereği, işbu politikadaki bilgileri size sağlamakla yükümlüyüz.


2. Ne tür kişisel veriler topluyoruz ve nasıl elde ediyoruz?

Aşağıdaki kişisel veri kategorilerini topluyoruz:

 • İletişim bilgileri: ad ve soyad, e-posta adresi, telefon numarası, firma adı, firma adresi;
 • Ticaribilgiler: iletişim bilgileri (yukarıya bakınız), sorularınızla ilgili ayrıntılar, üçüncü  kişiler hakkında bizimle paylaştığınız bilgiler, ofisimizde bizlere sağladığınız bilgiler, faturalandırma ve ödeme bilgileri;
 • NSK Haber Bülteni: iletişim bilgileri (yukarıda);
 • NSK Akademisi, NSK web sayfasında kayıt ve EDI taleplerini kullanma bilgileri: e-posta adresi, ad ve soyad, kurum, bölge, il / ilçe, posta kodu, telefon numarası, firma adı, firma adresi;
 • Tarama bilgileri: IP adresi..


3. Kişisel verilerinizle ne yapıyoruz?

Kişisel verilerinizi birkaç farklı amaç için kullanıyoruz. Kişisel verilerinizi işlemek için daima "yasal dayanak" (kanunların öngördüğü sebep)  mevcut olmalıdır. Aşağıdaki tablo, kişisel verilerinizin farklı kategorilerini ve bu işlem için yasal dayanakların amaçlarınıgöstermektedir.Bazı kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili, koşullara bağlı olarak, birden fazla yasal dayanak söz  konusu olmaktadır.

 

Kişisel olmayan istatistiki bilgileri, sözleşme yükümlülüğüne sahip olduğumuz üçüncü taraflara ifşa etme hakkına sahip olduğumuzu bilginize sunarız. Kişisel olmayan bilgilere örnek olarak: alan adı, tarayıcı tipi ve sürümü, bilgisayar işletim sistemi ve platform, arama bilgileri, görüntülenen sayfalar, sayfalarda geçirilen süre ve erişim süreleri.

Aksi belirtilmedikçe, NSK Europe ile işbirliği yapan şirketlere, yönetim şirketleri de dahil olmak üzere ve/veya internet sayfalarında istatistiksel raporlar yapan şirketlere bu tarz bilgileri paylaşma hakkını saklı tutarız. Bahsi geçen şirketler gizlilik ilkelerine tabi olacaktır.

Kişisel verilerinizin otomatik karar verme mekanizmasına tabi olması durumunda sizleri ayrıca bilgilendireceğiz. Bu durumda, bu tür sistemler tarafından kullanılan mantık hakkında da bilgi vereceğiz. Bu kararlara itiraz etme ve / veya kararı izleyen kişiye yardımcı olacak ek kanıtlar da dahil olmak üzere, otomatik bir karar verme sistemi temelinde alınan tüm kararlara itiraz etme hakkına sahipsiniz.


4. Verilerinizi ne kadar süre saklıyoruz?

NSK Europe Ltd ve Birleşik Krallık'taki diğeriştirakler, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre tutmakla yükümlü olmadıkça, her bir sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 7 yıl süreyle saklayacaktır.

Diğer NSK Europe firmaları kişisel verilerinizi ihtiyacımız olduğu sürece saklayacaklardır. Bunun amacı verilerin kullanıma hedeflerini gerçekleştirmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmek içindir. Aynı zamanda ilişkimizle ilgili bütün iddiaları kapsayacak süreyi karşılamak amacıyla yapılır. Buna bağlı olarak bazı veriler diğer verilere göre daha uzun süre saklanabilir.

 

5. Kişisel verilerinize başka kimlerin erişimi var?

Diğer NSK firmaları  

Kişisel veriler, AB ve AB dışındaki diğer NSK firmaları ile paylaşılacak ve bu firmalar kendi çalışanlarının kişisel verilerinizle ilgili olarak gizliliği korumaları için gerekli adımları atacaklardır.

AB dışına veri transferi yalnızca aşağıdaki durumlarda yapılacaktır:

 • söz konusu ülke kişisel verileriniz için yeterli düzeyde koruma sağladığında;
 • Alıcı veya alıcı ülke, kişisel veriler için yeterli güvenceler sağlayan bağlayıcı ve zorlayıcı yükümlülüklere sahip uygulanmakta olan bir sertifikasyon mekanizmasına veya mesleki ahlak ilkelerine sahiptir; örneğin, kişisel verilerin ABD'ye güvenli bir şekilde aktarılmasına izin veren AB-ABD Gizlilik Kalkanı;
 • Kişisel verilerinizi korumak için yeterli derecede önlem almış bulunuyoruz; örneğin,  kişisel verilerinizi elde eden bir kişi veya kuruluşla yapılan ve Avrupa Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda özel yasaları içeren sözleşme;
 • Veri transferi geçerli yasalar tarafından izin verilir; ya da
 • açıkça sizlerin iznine bağlıdır.

Servis Sağlayıcılar

NSK Europe aşağıdaki üçüncü taraf servis sağlayıcılarını kullanmaktadır:

 • IT desteği, veri barındırma, teknik ve destek hizmet sunan bulut platform sağlayıcıları;
 • bizim adımıza pazarlama iletişimi sağlayan tedarikçiler;

Gerekli durumlarda, kişisel veriler servis sağlayıcısı tarafından NSK Europe adına işlenecektir. NSK Europe , kişisel verileri işleyen herhangi bir üçüncü tarafın, verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda yeterli garantiyi verebilmesini sağlayacaktır.

Sosyal iletişim ağı

NSK, bazı sosyal ağ partnerleri (örn. YouTube, Facebook, Linkedin, Google) ile yakın bir şekilde çalışır. Bu platformlar eklentilerle geçici olarak entegre edilebilirler. Kullanıcının siteyi bu tarz bir eklenti kullanarak ziyaret etmesi halinde, kullanılan tarayıcı sunucularla doğrudan bir bağlantı oluşturur. Bu durumda sosyal ortağa, ziyaretçinin cihazına ait IP adresini ve diğer verileri transfer eder.

Verilerin üçüncü taraflara iletilmesi

Belirli koşullar altında NSK Europe, kişisel bilgileri yukarıda açıklanan amaçlar ve geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak üçüncü kişilerlepaylaşmak zorundadır. Bu üçüncü kişiler kişisel verilerinizin kontrolörü olarak hareket edecek ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uyumdan sorumlu olacaklardır.

Bu üçüncü taraflar:

 • polis, savcı ve kolluk kuvvetleri;
 • sigortacılar;
 • servis sağlayıcıları;
 • danışmanlar (hukuk danışmanları, muhasebeciler gibi);
 • vakıf fonları;
 • mahkelemeler;
 • maliyeciler.

 

6. Haklarınız neledir ve bunları nasıl kullanabilirsiniz?

NSK Europe tarafından kişisel verilerin işlenmesinin sadece sizin izninizle gerçekleşmesi halinde, izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri almaya karar verirseniz, NSK kişisel verilerinizi işlemeyi durduracaktır. Bu işlem onayın geri çekilmesinden önce yaptığımız herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak (yukarıdaki madde 3'teki tabloya bakınız), yasal bir nedene dayanması halinde istediğiniz zaman bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz. Bunu yapmanız durumunda, işlemeyi sürdürmek zorunda olduğumuz  , haklarınız ve özgürlüklerinizden üstün olan zorlayıcı bir sebep göstermemiz veya işlemenin devam etmesinin yasal bir iddiayı göstermek, öne sürmek veya savunmak için gerekliolması gerekir.

Doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verilerinizi işlediğimiz durumlarda, bu işleme itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinizin işlenme amacı, kimle paylaşıldığı ve ne kadar süre saklanacağı gibi bilgilere erişmek ve bunlardan haberdar olmak;
 • Kişisel verilerinizdeki herhangi bir yanlışlığı gecikme olmadan düzeltmemizi talep etmek;
 • Kişisel verilerinizi silmemizi talep etmek;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sınırlama talep etmek;
 • Verilerinizi sizlerin iznine bağlı olarak kullanmamız durumunda, bu verilerin sizlerle yapmış olduğumuz sözleşme gereği kullanılması halinde (3. maddede adı geçen tabloya bakınız) ya da ilgili işlem otomatik olduğunda; bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin (makine tarafından okunabilir bir formatta) bir kopyasını talep etmek.
 • data-protection@nsk.com adresine bir e-posta göndererek herhangi bir hak talebinde bulunabilirsiniz.

Ayrıca yetkili veri koruma birimine şikayette bulunabilirsiniz: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

7. Cookies

For more information on the use of cookies and what they are, please refer to our cookie policy bellow.


8. Ek bilgiler

Veri koruma haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki adresleri kullanarak bize (ya da veri koruma görevlisine) ulaşın. Gizlilik politikası ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen bizimle: data-protection@nsk.com adresinden irtibata geçiniz.


9. NSK Europe İş Ortakları'nın Gizlilik Politikasındaki değişiklikler

İşbu İş Ortakları Gizlilik Politikası değiştirilebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak herhangi bir değişiklik, yürürlüğe girmeden önce güncellenmiş bir versiyonu ile birlikte sizlere iletilecektir.


 

Date of issue: 01/08/2023

What are cookies?

On this website we use cookies. Cookies are text files containing small amounts of information which are downloaded to your computer or mobile device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device.

Cookies can’t spread viruses and cannot harm your computer.

Cookies are store for different lengths of time. There are Session Cookies, which will expire once you close your browser and Persistent Cookies which stay on your device until you delete them or they expire.

NSK Europe and our service providers (such as functionality, analytics, and advertising providers) place cookies and other similar tracking technology on your device to ensure that our website functions correctly and to personalise, track, evaluate, and improve our website, online adverts. All Cookies that are not Strictly Necessary Cookies can be disabled using the Cookies Settings 


You can find more information about the individual cookies we use and the purposes for which we use them in the cookie list below.

 

 

Please note that third parties may also use cookies, over which we have no control; these are referred to as Third Party cookies in the list above. These named third parties may include, for example, advertising networks and providers of external services like web traffic analysis services. These third party cookies are likely to be analytical cookies or performance cookies or targeting cookies.

NSK Europe Candidates Privacy Notice

This Candidate Privacy Notice describes how NSK Europe Ltd. and its subsidiaries and European affiliates (“NSK Europe”) processes candidates' personal data; Wherever reference is made to the “NSK Europe hiring company” it shall mean the NSK Europe company mentioned in the job offer or job description. Contact details of the particular NSK Europe hiring company are set out in the “Further information”section below.

 
1. Who is the controller of the personal data you disclose to NSK Europe during the recruitment process?

The controller is the NSK Europe hiring company – it determines the purpose of your personal data processing. Contact details of the NSK Europe hiring company can be found at “Further information” below.

2. Processing of your personal data

The NSK Europe hiring company will process your personal data for the purpose of the job recruitment and placement. If your application is successful the NSK Europe hiring company will process your personal data for employment purposes. The details of the personal data processed and the purposes for this processing are presented below. 

The NSK Europe hiring company processes the following categories of personal data about you:

 • first name and surname;
 • contact information, such as home address, phone/mobile/fax number, e-mail address;
 • date of birth;
 • citizenship;
 • resume, including education, past work experience and references, school reports;
 • previous employment information, including date of hire, job title, department and business unit, work location, work status (full time, part time), data pertaining to work preferences and abilities;
 • information on certain health conditions (only where required by law);
 • job interview notes;
 • test results;
 • citizenship and entitlement to work documentation;
 • criminal records checks (only where permitted by law);
 • statistical reporting (if undertaken).


Your personal data will be processed for the following purposes:

 • Contract: the processing is necessary to take steps at your request for us to enter into an employment contract with you, including evaluating your application;
 • Legal obligation: the processing is necessary to comply with NSK Europe's legal obligations, for example checking your entitlement to work within the EU, or to comply with a court order;
 • Legitimate interest of NSK Europe or third parties: where on balance, NSK Europe's lawful business reasons for processing are fair – these include statistical purposes, obtaining information from and about you and reviewing it to make informed decisions on recruitment and hire the most appropriate candidates (which includes checking your prior employment history), carrying out tests on you involving profiling (personality tests are used to give an insight into how you behave at work or how you like to be managed; aptitude tests are also used to assess your core skills, such as numeracy, written understanding, spatial awareness and logical reasoning) as well as establishment, exercise or defence of any legal claims; 
 • Other obligations: where the processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of either you or NSK in the field of employment and social security and social protection law or where the processing is necessary for the purposes of preventive or occupational medicine, for the assessment of your working capacity, medical diagnosis, the provision of health or social care or treatment or the management of health or social care systems and services on the basis of legal obligations or pursuant to contract with a health professional who is under a professional obligation of confidentiality; 
 • Consent: if you authorize us to keep your data for future positions (in which case the legal basis for such processing would be your consent, which you may withdraw at any time). 
   

3. How does the NSK Europe hiring company obtain your personal data?

The personal data processed by the NSK Europe hiring company is mostly obtained via email and post sent by you. Other personal data about you is collected in the course of the recruitment process (during interviews or tests). Other types of personal data may also be obtained from identified third parties, legally allowed to provide such kind of information, including for example, authorized recruitment agencies or providers of tests.

4. How long is your personal data stored?
If your application for employment is successful NSK Europe will retain any personal data held as part of your application on your employment file for the duration of you employment and for some time after the end of your employment with us. For example NSK Europe Ltd. or its subsidiary established in the UK will retain such data normally for 7 years after the end of your employment. 

If your application for employment is not successful, your personal data will be stored for the duration of the recruitment process up to the period specified below upon notification that your application was not successful for the purposes of the establishment, exercise or defense of any legal claims. If you consent, your personal data will be retained in our talent pool for a period as indicated in the consent form.

 

5. Who else will have access to your personal data?

Other NSK Europe hiring companies

Personal data will be shared with other NSK Europe companies, when for example the same IT department is working for both of them or your recruitment requires sign off from a manager employed by a different NSK Europe company. Your personal data may in particular be shared with NSK Europe Ltd. for storing and maintaining your personal data in its database.

Service Providers
The NSK Europe hiring companies uses third party service providers who provide technical and support services in connection with the application and recruitment process. Where applicable, your personal data will be processed by the service provider on behalf of the NSK Europe hiring company. The NSK Europe hiring company will ensure that any third party that processes your personal data on behalf of the NSK Europe hiring company has implemented appropriate measures designed to protect the confidentiality and security of your personal data.

Transfers outside the EEA
In limited circumstances your personal data may be shared with NSK companies outside the EEA area. NSK is committed to ensuring that there are adequate safeguards in place, as required by applicable laws, to protect the personal data that is transferred to countries that may not have adequate data protection laws. As part of this commitment, NSK have adopted an intracompany data transfer agreement incorporating EU Standard Contractual Clauses based on the model clauses prepared by the European Commission that applies to each of NSK entities. All mentioned companies will take appropriate steps to ensure that their personnel is bound by duties of confidentiality with respect to your personal data.

Disclosure to third parties
In certain circumstances, the NSK Europe hiring company shares or is obliged to share your personal data with third parties, for the purposes described above and in accordance with applicable data protection laws. These third parties will act as controllers of your personal data in their own right, and they will be responsible for compliance with applicable data protection laws.

These third parties are:

 • police, public prosecutors;
 • external advisors (such as legal advisors, accountants, auditors);
 • law enforcement bodies;
 • other statutory or governmental bodies;
 • the courts;
 • other statutory regulators;
 • to any other third party that we are required by law to provide information to.
   

6. What are your rights?

Where NSK Europe's processing of your personal data is based solely upon your consent, you have the right to withdraw your consent at any time. If you decide to withdraw your consent NSK Europe will stop processing your personal data for that purpose. This will not impact on the legality  if any processing undertaken by us prior to the withdrawal of your consent.

You also have the right to request access to your personal data, the right to rectification of inaccurate personal data, the right to deletion, the right to limit the processing, and the right to data portability. You are also entitled to object to the processing of your personal data in certain situations.

The abovementioned rights lapse upon your death. However, you may define guidelines on the retention, erasure and disclosure of your personal data after your death. In any event, your heirs may exercise the rights mentioned in Section 6 after your death, to the extent necessary: to the organization and settlement of the deceased's estate; for the data controllers to take account of the death.

You can also lodge a complaint with a relevant data protection supervisory authority.
Contact details may be found here:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

For questions in this respect please contact the competent NSK company whose address can be found at “Further information” below;


Further information

In case you would like to obtain further information about your data protection rights please contact your NSK Europe hiring company (or the respective data protection officer, where appointed) via the addresses or contact emails as listed below. If you have any concern about privacy issue, please contact the relevant NSK Europe hiring company with a thorough description or write to: data-protection@nsk.com.


Changes to this Notice
This Candidate Privacy Notice may be changed. If any changes have a material impact on the processing of your personal data you will be provided with the updated version in advance of the change actually taking effect.


Date of issue: 26/11/2021

Internet Sitesi ile İlgili Yetkili:

NSK Europe Ltd.
The Place, Bridge Avenue, Maidenhead, Berkshire SL6 1AF, England
İngiltere Firma Sicil Numarası: 2223191
Vergi Numarası: GB 613815356

Telefon: +90 216 500 0 675
Faks: +90 216 500 0 676

E-Posta: turkey@nsk.com

Temsile Yetkili Sınırsız Sorumlu Ortak: NSK Europe Ltd., Company Secretary

Yükümlülük Uyarısı: İçerikleri dikkatli ve sıkı bir şekilde denetleyip onaylamamıza rağmen harici internet sitelerine verilen linklerin içeriğiyle ilgili hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu sitelerin içeriklerinden harici sitelerin sahipleri münhasıran sorumludur.

İletişim Ara

Lütfen seçiniz _

Sonuçlarınız