Distribütörler

Ürün arama

Ara
İletişim

Dört temel teknoloji

Yeniliğin Gücü

Çağın gerektirdiklerine ya da müşteri gereksinimlerine yönelik değişimler hızla artıyor. AR-GE'nin bu tür değişimlere, oluşturulduğu yerde hızlı ve esnek bir şekilde cevap verebilmesi önemlidir. NSK, merkezi Japonya'da olmak üzere -Avrupa'da 3, Amerika'da 2, Asya'da 1- kurulan bölgesel teknoloji merkezleri ile genişlemeye ve gelişmeye devam ediyor.

'Dört Temel Teknoloji''mizin sürekli güçlendirilmesi yoluyla, rulmanlarımız, otomotiv ürünleri, hassas makina ve parçaları için temel ürün tasarımını oluşturan 'Teknoloji Platformu''nu da kurmuştur. Böylelikle, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilirken, gelişmiş teknolojileri entegre ederek yeni nesil ürünler geliştirmek için kapasitemizi artırıyoruz.

Triboloji (sürtünme kontrol teknolojisi)

Rotasyonel ve lineer harekete maruz kalan parçaları desteklemesi gereken yağlama, rulmanlar için hayati önem taşır. Rulmanlar 1916 yılında, kuruluşundan itibaren NSK'nın ticari etkinliğinin odak noktasın olmuştur. Dolayısıyla da, yağlama teknolojisi sürekli bir öncelik olarak kalmıştır. Gelişmiş gres formülleri ve yüzey işleme metotları dahil olmak üzere bu alandaki gelişmeler, NSK'nın daha hızlı, daha sessiz ve yüksek yük taşıma kapasitesine sahip daha dayanıklı rulmanlar geliştirmesini sağlamıştır.

Analiz Teknolojisi

NSK için diğer bir öncelik ise, gelişmiş analiz teknolojisinin geliştirilmesidir. Bu teknoloji NSK'ya fazlasıyla güvenilir ürünlerini ortaya çıkarması için kullanılan ürün tasarımları ve üretim sistemlerini oluşturması konusunda yardımcı olur. Ürün gelişimini hızlandırmak üzere, gerçek ekipman yükleri kullanarak gerçekleştirilen simülasyon testlerinde, zor ve ağır koşullar altında çalışan ürünlerin değerlendirilmesi yaygın olarak yapılmaktadır.

Materyaller

NSK, zorlu ortamlarda kullanılan rulmanların işlevselliğini ve dayanıklılığını geliştirmek için ihtiyaç duyulan gelişmiş malzeme teknolojisinin geliştirmek amacıyla aktif olarak çalışmaktadır. Bu alandaki araştırma dört temel noktaya odaklanmaktadır: Malzeme tasarımıısıl işlemperformans değerlendirmesi ve analitik değerlendirme. Bu çalışmada ortaya çıkan yenilikçi ana teknolojiler, gelişmiş dayanıklılık ve işlevsellik ile yeni ürünlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca ürünlerde kullanılan malzemelerin değerlendirilmesi ve analizi için gelişmiş metodlar da ortaya koymaktadır.

Mekatronik

NSK, mekanik ve elektroniğin bileşimine dayanan yenilikçi mekatronik teknolojisini oluşturmak için ürün gelişimi ve üretimi etkinlikleri teknolojisinden faydalanmaktadır.
Bu alandaki kilit gelişmeler yüksek performanslı motor teknolojisini, kontrol teknolojisini, yüksek duyarlıklı algılama teknolojisini, yüksek sıcaklık gerektiren uygulamaların montaj teknolojisini, yüksek yoğunlukları, yüksek güvenilirliği ve ­Bio-MEMS (biyomedikal mikroelektromekanik sistemler) teknolojisini içermektedir.

Üretim Mühendisliği

Dört Temel Teknoloji'miz sayesinde çevreye katkıda bulunmak ve emniyeti arttırmak, öncelikle bu teknolojilere yeni bir soluk katmakla mümkün hale gelebiliyor. Bu sebeple NSK, personel ihtiyacını azaltıp yer ve enerji tasarrufu sağlayan akıllı fabrikalarını tesis etmek için çalışırken genel üretim çerçevesini en uygun hale getiriyor, nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinden yararlanıyor ve yapay zekaya başvuruyor.           

Image of gearbox

STIFF, bir rulmanın ömrünü güvenilir bir şekilde hesaplar.

Uzun bir süredir, uzmanlar, bir rulmanın ömrünü güvenilir şekilde tahmin etmek için uzun bir yük ve etkenler listesinin dikkate alınması gerektiğini biliyorlardı. Bununla birlikte, NSK'nın en son buluşları, bu tür tahminlerin kalitesini önemli ölçüde artıran optimize edilmiş yöntem ve prosedürleri ortaya çıkardı.

Bir rulmanın ömrünü tahmin etmek için kullanılan klasik yöntemler, katalog yöntemi olarak da bilinen standartlaştırılmış hesaplamalara dayanıyordu. Bu yöntemler ISO 281 standardında belirtilmiştir. Dikkate alınacak parametreler rulman yüküdönüş hızıyük kapasitesi ve rulman tipidir. Sonuçta ortaya çıkan ömür L10 veya L10h'dır.

Yukarıda bahsedilen parametreleri dikkate almanın yanı sıra, NSK'nın yazılım programı STIFFrulmanın gerçek iç geometrisiniçalışma boşluğunu veya ön-yükümil yataklama sistemindeki deformasyonuyükün etkilediği bölgeyi ve dönen elemanlarla kanal arasındaki yük dağılımını da dikkate alır. Bu modelde, döner elemanlar dilimlere ayrılmıştır. Her bir dilim için modifiye edilmiş bir referans hizmet ömrü belirlenmiştir. Her bir yük durumu için bu değerler zaman dilimleri kullanılarak entegre edilir. Bu şekilde, yazılım, seri parametrik analize imkan verecek verileri temin eder. Rulmanlara uygulanan özel ayarlamalar da süratle test edilebilir.

Diğer prosedürler:

  • FEM analizi, rulmanların standart-dışı uygulamalar için en iyi şekilde optimize edilmesine yardımcı olmak amacıyla rulman elemanlarının iç gerilim faktör dağılımlarını araştırıp değerlendirir.
  • Frekans analizi, bir rulmanın bir uygulama esnasında yarattığı sese odaklanır. Bu, rulmanın çalışma özellikleri hakkında bilgi sağlar.
  • TCOS (Teknik Hesaplama On-line Hizmeti), bir çok parametreyi dikkate alan rulman hesaplamaları ile on-line analiz için hesaplama programlarının bir araya getirilmiş halidir.

İletişim Ara

Lütfen seçiniz _

Sonuçlarınız